Forårsklargøring af marinaen.

Lørdag den 27/3

Lørdag den 17/4

Alle dage er der rundstykker og kaffe kl. 08.00 i sejlerrummet.

Tilmelding på mail: havnekontor@handbjergmarina.com

Husk – der er arbejdsopgaver til alle uanset faglige forudsætninger

 

Fælles isætning af både med kran

Lørdag den 3/4 og den 17/4 2020

Tilmelding til Frank Paulsen på mail: frank@rc24.dk

 

Isætning af både på stativer

Dette aftales nærmere med Handbjerg Yacht Service.