Vi mødes lørdag den 12-12-2020 kl 8:00 til kaffe og rundstykker

 

Oprydning i havnens egen hal og bortskaffelse af affald.
Færdiggørelse af den nye bro ved slæbestedet.
Oprydning langs molerne. Efteråret/vinteren har sat ind og leveret en pæn omgang flamingo m.m.
Optagning af bøjer ved indsejling. (sunket)
Bortskaffelse af tovværk mellem broer og pæle. (dem med muslinger)
Montering af bi-måler ved broerne.
Muligvis ombygning af en mindre del af Bro E.