Marinaens Venner Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling

lørdag den 15. februar 2020 kl. 10.00

på Restaurant  Pavillonen

Vi starter med kaffen kl. 10.00  –  Der kan indbetales kontingent fra kl. 9.30

Dagsorden:

1.  Valg af dirigent

2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne år og foreningens fremtid

3.  Orientering fra Handbjerg Marina om planerne for det kommende år

4.  Regnskabsaflæggelse

5.   Anvendelse af årets overskud

6.  Vedtægtsændringer

     Forslag til ændringer vil blive udsendt efter endelig godkendelse på bestyrelsesmødet den 22. jan.    

7.  Indkomne forslag

      Forslag til behandling skal indsendes senest den 17. jan. til marinaensvenner@handbjergmarina.com

8.  Valg af bestyrelse

     På valg er:        Annalise Larsen

                               Jane Stück

                                  Lene Kobborg                             

    Valg af bestyrelsessuppleanter

     På valg er:        Margit Olesen         

                                Carsten Kobborg

9.  Valg af revisor og revisorsuppleant:

      På valg er:        Karl Jensen 

     På valg er:        Andreas Madsen           

9.   Eventuelt

 

Af hensyn til serveringen  beder vi så vidt muligt om tilmelding senest fredag den 13. feb.

på mail : marinaensvenner@handbjergmarina.com/ tlf:  20 93 42 84 -  Bodil Telling