Priser på leje af bådpladser i Handbjerg Marina

Leje priser for 2021

20 fod kr. 4.290

24 fod kr. 4.840

28 fod kr. 5.390

32 fod kr. 5.940

35 fod kr. 6.490

40 fod kr. 7.590

45 fod kr. 8.250

50 fod kr. 9.790

Hvis en plads lejes 1 år i træk, kan pladsen købes herefter. Pladslejen for det 1 år fratrækkes købsprisen excl. fællesudgifter.

Udlejning af marinaens pladser vil normalt være fra Bro A. Hvis pladsen lejes  på salgsbroerne B og C må lejeren acceptere at få anvist en anden plads såfremt den pågældende bådplads bliver solgt i lejeperioden.

Pladserne er lejet for et år ad gangen indtil 31/12. Såfremt lejemålet ikke opsiges senest pr. 31/12, vil pladsen være reserveret og blive faktureret for det efterfølgende år.

Før båden sættes i vandet, skal der afleveres en kopi af ansvarsforsikringen til havnemesteren.

Udlejning af egen bådplads:

  1. Man har mulighed for selv at leje/låne sin bådplads ud, dog skal man ALTID oplyse havnekontoret om navn og kontagtdetaljer på lejer/låner
  2. Man kan også bede havnekontoret om at leje ens plads ud. Så indgår pladsen i en pulje. Ved slutningen af sæsonen deles pladslejen ligeligt i puljen, fratrukket et administrations gebyr til marinaen.