Dugfrisk nyt

Kære Alle 
Så er vi klar med det første nyhedsbrev fra Handbjerg Marina A/S i 2021. 

Dugfrisk nyt – årets 1. arbejdsdag 
Det var 12 friske hjælpere der mødte op til arbejdslørdag d. 27. marts. Vejret var lidt vådt til at starte med, men det klarede hurtigt op, og vi havde derefter det smukkeste vejr resten af dagen. Der blev sat gelændere op ved nedgangen til alle broer, samt på adgangsbroerne. Der blev skiftet til det nye adgangssystem ude ved badehusene, samt skiftet lamper langs palisadevæggen ved bro E.

Slutteligt blev der arbejdet videre med beklædningen på slæbestedsbroen. Borde/bænkesæt som havde fået sæbebehandling blev kørt retur, og træterrassen fik en alge behandling.

Ud over arbejdet var der også tid til hyggeligt samvær, og Hr & Fru Bang sørgede for god forplejning, mens Restaurant Pavillonen hjalp med øl til pausen.

Stor tak til jer alle som gjorde en ihærdig indsats denne lørdag. Vi kan jo ikke undvære jer ”ildsjæle” – ingen nævnt, ingen glemt.

Tallyweb vores nye betalingssystem
Vi er pt i gang med at skifte vores tidligere betalingsautomat ud med et nyt system til håndtering af adgangskontrol og betaling for services på Marinaen. Det nye system hedder Tallyweb, og det er udviklet og produceret af firmaet Tally key, der ligger i Struer.

Mange sejlere i Limfjorden vil være bekendt med brugen af systemet, da både; Struer, Glyngøre og Skive lystbådehavne bruger Tallyweb til betaling og adgangskontrol.

Tallyweb er enkelt og brugervenligt for både gæster og faste brugere. Da det er et online system, kræves der intet software, som skal installeres, eller Apps, der skal downloades. Tallyweb kan derfor tilgås fra enhver PC, Tablet eller Smartphone, som har internetadgang – og systemet er naturligvis 24/7 tilgængeligt. Nemt, enkelt og tidsbesparende, da man ikke er afhængig af at skulle op til en automat.

Via et link på vores hjemmeside kommer man til en betalingsmenu hvor man vælger den service man skal betale for. Så snart vores gæster har betalt online, modtager de en pinkode via SMS eller mail, som giver adgang til de bestilte aktiviteter og services som toilet, bad, kajakker eller strømudtag på autocamperpladserne i den bestilte periode.

Fastliggere bliver oprettet i systemet af Havnekontoret og får deres egen personlige pinkode til brug for adgang til toiletter, bad og Sejlerstue. De kan også oprette en konto under deres profil, hvor de kan indsætte penge til forbrug, som for eksempel bad.

Hvis man har penge stående på sit nuværende havnekort, bliver det overført til jeres nye Tallyweb konto, dette kræver blot, at man kommer forbi havnekontoret med sit kort.

Vi er ved at udskifte adgangsmodulerne ved toiletter og brusere, og satser på at være færdig med dette inden påske. Der vil blive udsendt en separat e-mail med yderligere information når vi er klar til at skifte.

Wohnen auf dem Boot

Salg af konceptet ”Bo på båd” er stadig i gang – men vi mangler stadig lokal opbakning og tilbud fra vores bådejere om udlejning af både. Så derfor – opfordrer vi til, at du kontakter vores Havnechef og forhører dig omkring de meget fleksible muligheder, der er for at leje din/jeres båd ud i en periode – eller bare nogle få dage – og dermed reducere dit årlige administrationsgebyr til Marinaen.

Ny hjemmeside

Vores nye og flotte hjemmeside er netop blevet færdiggjort og er gået i luften fredag d. 26. marts. Det har været et omfattende stykke arbejde, og vi skal i egne rækker takke Birthe og Thomas Luckmann for en kæmpe indsats i denne sammenhæng.

Vi synes selv i Marketings Gruppen, at den nye hjemmeside er både mere brugervenlig og struktureret samt mere informativ. Og giv os endelig noget konstruktiv feedback – og også gerne nye input. Fremadrettet kan vi selv administrere tekster og illustrationer på hjemmesiden.

Nyt fra forpagterne af Restaurant Pavillonen

Vinteren er nu gået og vi synes, at det er gået godt, selvom vi har været tvunget lukket siden d. 9. december 2020.

Fremtiden byder på følgende:

Vi har åbent for TAKE AWAY alle dage i Påsken og alle weekender i april

CAFE ISBÅDEN åbner også i Påsken og alle weekender i april, og alle dage resten af sæsonen. Vi har Gl. Dags Isvafler, Ispinde, Pølser, Pomfritter og sandwich som Take Away.

Udeservering starter op onsdag d. 21. april – og vi har til hensigt at udvide denne service hen over sommeren på de gode solskinsdage med telt, grill og ølvogn og dermed muligheden for at hygge sig dér ved bænke og borde.

Restaurant Pavillonen: Åbner torsdag d. 6. maj og har herefter åbent alle dage i sæsonen.

Vi ser frem til en super sæson, og glæder os til at se alle vore glade kunder igen

Indsejlingslys

Virker igen og der er indgået aftale med Priess m.h.t. årlige serviceeftersyn m.m.

Frihavnsordningen

Vi har fundet det relevant at opdatere vore sejlere omkring ”Frihavnsordningen”, som sagtens kunne bibringe dem/jer nogle fordele på jeres valfarter ud i Limfjordens vande.

Formålet med FH ordningen er at gøre det billigere for medlemmerne at besøge hinandens havne og derved fremme sejlads og besøg mellem havnene.

Frihavnsordninger er en ordning, opfundet og drevet af Skive Søsports Havn, med det formål at gøre det billigere for sejlere at besøge hinandens havne.

En række lystbådehavne og klubber i hele Danmark samt langs de tyske, svenske og norske kyster er tilsluttet Frihavnsordningen, hvorved gæstesejlerne kan besøge hinandens havne til nedsat afgift. Handbjerg Marina er også tilmeldt denne ordning.

FH mærker kan afhentes på Havnekontoret. Disse skal placeres på båden, således at de er synlige for havnemyndighederne.

Hvornår kan man bruger Frihavnsordningen?
FH-ordningen kan kun anvendes i forbindelse med ferie- eller tursejlads. Man kan ligge i 3 døgn i samme havn på FH tarif, herefter betales normal gæstesejlerafgift. En ny 3 døgns periode kan først påbegyndes igen efter 4 døgns fravær fra havnen.

Pris for overnatning under FH ordningen

  • Havnene kan opkræve:
    FH gæsteleje, maks. 1/3 af prisen for en gæstesejler. Opkræves gæsteleje ud fra bådens størrelse, kan denne graduering videreføres til FH sejlere.
  • EL efter forbrug fra ankomstdagen. Afregnes efter måler, eller maks. DKK 15,00 pr. døgn hvis der ikke er måler på havnen.
  • øvrige ydelser, som også havnens faste medlemmer og gæstesejlere betaler for, må afregnes til samme priser som for havnens faste medlemmer og gæstesejlere.

Du kan læse mere om ordningen på www.frihavne.dk – her fremgår også, hvilke havne, der er tilmeldt ordningen.

Fremtidige aktiviteter

Mastekran

Så kom vores mastekran endelig på plads og ca. 2 uger efter påske skulle den gerne være monteret. Det er Tommy Jensen der har været tovholder i denne proces og vi håber, at valget er faldet på den rette type. Det har ligget Marinaen meget på sinde, at den skal være både brugervenlig, solid og matche de flotte omgivelser.

Etablering af Bro D

Etableringen af D forventes opstartet til efteråret. Marinaens økonomi er meget afhængig af vores ”daglige drift”, derfor har vi stor fokus på salg af bådpladser og de årlige indtægter fra driften. Vi håber derfor på stor opbakning bag dette projekt, som vi vil informere mere om i de næste Nyhedsbreve.

Projekt ”Ventum”

En proces, der stadig lever i bedste velgående. Vort lille udvalg bestående af Thomas Luckmann, Johannes Ruby og Niels Arne Markussen har indenfor de sidste måneder intensiveret samarbejdet med A2 Arkitekterne i Holstebro. Der er på det seneste afholdt møder omkring de fonde, som hvor der skal ansøges midler fra – inklusiv Holstebro Kommune. Her vil Projekt ”Ventum” være en del af budgetforhandlingerne for 2022 og 2023. Vi glæder os rigtig meget til at se, hvad resultatet må blive.

Dato for årsmødet i Handbjerg Marina A/S

Indtil videre er årsmødet udskudt til august 2021, da vi i øjeblikket ikke kender regeringens udspil med hensyn til de nuværende og (helst ikke) kommende restriktioner.

Vi ønsker Jer alle nogle rigtige gode, afslappende timer på vores lille ”perle” i Limfjorden.

Handbjerg Marina A/S Bestyrelsen

Marts 2021