Handbjerg Sejlklub

Handbjerg Sejlklub er en nystartet sejlklub. Sejlklubbens bestyrelse består af entusiastiske og lokale sejlere, der arbejder for at samle alle sejlsportsinteresserede i et fællesskab i Handbjerg.

Vi ønsker at være en attraktiv sejlklub, som man har lyst til at være medlem af. En sejlklub hvor man får et godt fællesskab, kan dyrke sine interesser, komme ud at sejle, finde nogle at sejle med, lære at sejle, lære andre at sejle m.m. Det er vores medlemmers ønsker og visioner, der danner grundlag for de aktiviteter som sejlklubben og dens medlemmer involvere sig i. Vi håber på, at kunne samles omkring aktiviteter på vand og i havnen.

Handbjerg Sejlklub indbyder til medlemskab for alle, junior og senior sejlere- om du sejler i jolle, motorbåd, kølbåd eller blot interesserer dig for livet i og omkring en sejlklub – er du velkommen.
Du modtager informationer fra sejlklubben via Facebook og E-mail (hvis du er medlem).

Da vi er i den spæde opstart af Handbjerg Sejlklub, modtager vi i bestyrelsen gerne henvendelser fra jer angående aktiviteter i godt kunne tænke jer, frivillig hjælp, ideer m.m.

Vi håber vores medlemmer vil bidrage til et socialt fællesskab, med nye initiativer og en frivillig hånd så vi sammen kan udvikle og forbedre sejlklubben.
.

Indmeldelse

Rettigheder man har som medlem af Handbjerg Sejlklub:

 • Medlemskab Dansk Sejlunion
 • Socialt samvær i et udviklende miljø med andre sejlere
 • Mulighed for at præge sejlklubben og starte nye tiltag op
 • Adgang til Handbjerg Marinas faciliteter herunder sejlerstuen, toilet og badeforhold
 • Leje af klubjoller og klubbåde
  • Dette kræver at du har duelighedsbevis, eller
  • Bestået Handbjerg sejlklubs egen skipperprøve ved en af vores instruktører.
 • Stemmeret generalforsamling
 • Sociale arrangementer herunder gratis deltagelse i tursejlads
 • Sejlere med egne både er velkommen til at sejle med ud, hver tirsdag kl. 19 begyndende 7. juni 2021

Sejlads med instruktør

Sejladsen foregår på små hold med erfarne instruktører i Sejlklubbens skolebåde, hvor du lærer at sejle i en sejlbåd, kan forbedre dine egenskaber som sejler eller deltage for at få et sejlerfællesskab. Dette er for alle 15 + år.
Som deltager i sejlerskolen får du en direkte indgang til sejlerlivet i klubbens både.
Som udgangspunkt finder sejlads med instruktør sted hver tirsdag aften begyndende 7. juni 2022 kl. 19.00 til solnedgang.

Junior sejlads i optimistjoller og zest joller

Har du lyst til at lære at sejle, er Handbjerg Sejlklub ungdoms- og jolleafdeling det helt rigtige sted at starte. Ungdoms- og jolleafdelingen tager imod sejlere i alle aldre (8 til 18 år) kan lære at sejle i optimist og/eller zest jolle. Mange børn starter deres sejlerkarriere allerede i 8-10 års alderen. I den alder er det naturligt at starte med at sejle optimistjolle. De fleste vokser ud af optimistjollen, når de bliver 14-15 år, herefter kan Zest jollen sejles i. Zest jollen kan også sejles i af børn yngre end 8 år, men skal ledsages af en forældre i båden.

Den første gang er selvfølgelig prøvegange, så man kan afprøve om det er noget for en.

Der sejles onsdage fra 17 August til 28 september kl. 17 til 19.00.

Hvad kræver det at komme i gang med at sejle jolle?
Når du starter med at sejle, forventer vi, at du er fortrolig med vand og at du kan svømme. Vi anbefaler, at du kan svømme minimum 200 meter.
Skal jeg selv have en jolle?
Sejlklubben råder over et antal Zestjoller og optimistjoller, som primært benyttes af nye sejlere, Og normalt kan du låne en af disse joller.
Hvad med påklædning og andet udstyr?
Du skal som minimum have en svømmevest.
Når sommeren er god, kan du sagtens sejle i shorts og T-shirt. Men ofte er det nødvendigt med varmere påklædning. Særligt i foråret hvor vandet er koldt.
Du kan til en start godt klare dig med almindeligt regntøj. Men de fleste anskaffer sig en våddragt eller tørdragt, når de finder ud af, at de vil fortsætte med at sejle. Handsker og hue er nødvendige, når det er koldt. Og husk altid skiftetøj og håndklæde.
Aktive optimistforældre eller zestjolleforældre
Især i de første år som optimist/zest-sejler er det vigtigt, at de helt unge sejlere har en stærk støtte fra deres forældre. For der er rigtig meget, der skal læres. Vi har brug for, at du som forældre vil sørge for, at dit barn kan deltage mest muligt.
Som forældre er det nødvendigt, at du hjælper med at holde jolle og udstyr i orden.
Når man begynder at sejle jolle, er der en hel masse ting, der skal læres. Det er meget vigtigt at gøre sig klart, at det ikke kun er barnet, der skal lære!
Derfor forventer vi, at du som forældre er med til at rigge dit barns (låne-)jolle til og af – altså hjælper med at få jollen gjort sejlklar inden sejladsen og pakke den sammen igen efter sejladsen. Du vil selvfølgelig få hjælp til lære at rigge jollen til og af.
På hver træningsaften er der to forældre, der har havnevagt. Vagterne fordeles på skift imellem forældrene. Vagterne hjælper på jollepladsen, hvis nogle af sejlerne har problemer. Og de hjælper til, når jollerne skal i vandet og op igen.
Vagterne hjælper også trænerne med at få følgebådene gjort klar.
Når sejlerne er kommet på vandet, bliver havnevagterne i land, så de kan hjælpe de sejlere, der evt. kommer ind før tid.
Og sidst, men ikke mindst, sørger havnevagterne for, at der er frugt/kage efter træningen.

Kontakt

Louise Bonde, louise_bonde@live.dk eller 2825 4830

Kenneth Elgaard, kenneth.langgade@gmail.com eller 2383 4903

Priser

Medlemskab er påkrævet for at kunne tilmelde sig hold m.m.

Voksen (18 +) medlemskab Handbjerg Sejlklub Kr. 500
Junior medlemskab Handbjerg Sejlklub kr. 400
Pensionist eller studerende medlemskab Handbjerg Sejlklub kr. 400
Husstandsmedlemsskab Handbjerg Sejlklub kr. 750
Sejlads med instruktør (både øvede og nybegyndere) kr. 400
Sejlads med instruktør pr. gang (både øvede og nybegyndere) kr. 50
Junior sejlads i joller (egen jolle) kr. 100
Junior sejlads i joller (lån af klubbens jolle) kr. 400
Leje af klubbens joller og både (pr. dag pr. båd eller jolle) kr. 100

Leje af klubbens joller og både

Som et tilbud til Handbjerg Sejlklubs medlemmer, kan de mere erfarne sejlere, der ikke selv har båd, leje sejlklubbens. Dette kræver at du har duelighedsbevis, eller Bestået Handbjerg sejlklubs egen skipperprøve ved en af vores instruktører.

Vedtægter

Se vedtægter for Handbjerg Sejlklub.

Referat fra generalforsamling

Se referat fra generalforsamling.

Bestyrelsen

Se klubbens bestyrelse herunder.

Kenneth Elgaard

Formand/altmuligmand
+45 2383 4903

Louise Bonde

Kasserer
+45 2825 4830

Kenneth Elgaard

Formand/altmuligmand
+45 2383 4903

Louise Bonde

Kasserer
+45 2825 4830

Peter G. Jensen

Suppleant / altmuligmand
+45 5156 9813

Frank Paulsen

bestyrelses Medlem / super polerer og god til motorer
+45 6024 3594

Peter G. Jensen

Suppleant / altmuligmand
+45 5156 9813

Frank Paulsen

Bestyrelses Medlem / super polerer og god til motorer
+45 6024 3594

Flemming Bjerrisgaard

Bestyrelsesmedlem /instruktør
+45 2167 6862

Peter Andersen

Suppleant / altmuligmand

Flemming Bjerrisgaard

Bestyrelsesmedlem /instruktør
+45 2167 6862

Peter Andersen

Suppleant / altmuligmand