Havnepladser

Få luksus til gode priser i Handbjerg Marina.
I Handbjerg Marina betaler man ikke leje af sin bådplads, da man ejer retten til en bådplads gennem køb af B-aktier i Handbjerg Marina A/S.

Du kan købe ret til en bådplads indenfor forskellige kategorier

Dertil betaler man en årlig andel af fællesomkostningerne, også kaldet driftsgebyr som inkluderer; Alm. drift, vand og el på broerne, brug af miljøstation, Personlig adgangskode til toilet og baderum, samt Sejlerstue og Frihavnsmærkat.

Bro A, B og C

Båd op til 25 fod lang – 3 meter bred Kr. 34.000
Båd op til 35 fod lang – 4 meter bred kr. 45.000
Båd op til 45 fod lang-  5 meter bred kr. 56.000

Bro E

Båd op til 25 fod lang – 3,5 meter bred Kr. 54.000
Båd op til 35 fod lang – 4,5 meter bred kr. 74.000
Båd op til 55 fod lang – 6 meter bred kr. 94.000

Driftsgebyr sommersæson 2024

20 Fod kr. 2.720
35 fod kr. 3.420
45 fod kr. 4.220
Bro e pladser kr. 4.470

Driftsgebyret opkræves hos den registrerede ejer/B-aktionær.

Ved vurderet stort el-forbrug skal der monteres elmåler og betales efter forbrug.

Når man køber aktier i Handbjerg Marina A/S, køber man sig til en brugsret til en bådplads, svarende til aktiekøbet jf. ovenstående.

Retten til en plads i Handbjerg Marina kan sælges ved salg af aktierne i Handbjerg Marina A/S. Den eneste betingelse er, at Handbjerg Marina A/S får besked herom. Handbjerg Marina A/S vil så efter godkendelse af bestyrelsen udstede et nyt aktiebevis til en eventuel ny aktionær.

Aktiebeviset viser hvor mange stemmer man er berettiget til ved den årlige generalforsamling.
Ved manglende betaling af det årlige driftsgebyr bortfalder ens stemmeret

Leje af bådpladser

Leje priser for 2024 – Bro A, B, C

20 fod Kr. 4.720
24 fod kr. 5.380
28 fod kr. 6.040
32 fod kr. 7.020
35 fod kr. 7.910
40 fod kr. 8.570
45 fod kr. 9.230
50 fod kr. 10.770

Priser er inklusiv: Frihavnsmærkat, vand og el på broerne, brug af miljøstation, personlig adgangskode til toilet og baderum, samt sejlerstue.

Udlejning af marinaens pladser vil normalt være fra Bro A. Hvis pladsen lejes på en af de andre broer må lejeren acceptere at få anvist en anden plads såfremt den pågældende bådplads bliver solgt i lejeperioden.

Sommersæson: Pladserne er lejet for en sæson ad gangen, 1/4 – 31/10.
Leje af bådplads efter 1 august betales med ½ sæsonpris.

Vintersæson: Såfremt man ønsker at have båden liggende i vandet i vinterperioden, 16/11 – 31/3, så koster det yderligere 50% af normal sæsonleje.

Såfremt lejemålet ikke opsiges senest pr. 31/12, vil pladsen være reserveret og blive faktureret for det efterfølgende år.

Hvis man efterfølgende ønsker at købe en lejet plads, bliver den betalte pladsleje for den seneste sæson fratrukket købsprisen, excl. driftsgebyr.

Før båden sættes i vandet, skal der afleveres en kopi af ansvarsforsikringen på mailen havnekontor@handbjergmarina.com

Udlejning af egen bådplads:

Man har mulighed for selv at leje/låne sin bådplads ud, dog skal man altid oplyse havnekontoret om navn og kontaktdetaljer på lejer/låner.

Forespørgsel på bådplads

Såfremt du ønsker at købe eller leje en bådplads, så udfyld venligst formularen nedenfor.

Leje eller købe plads

Ydelser

Du behøver ikke forlade din båd eller autocamper for at betale og få adgang til vores faciliteter. Du får den mest brugervenlig service ved at betale via din smartphone eller tablet.

Slæbested

Isætning pr. dag inkl. 2×10 min. vand og miljøafgift Kr. 60
Årskort til ubegrænset isætninger inkl. 20×10 min. vand og miljøafgift. kr. 600

Årskort mærket til slæbested udleveres ikke længere. I Stedet registreres nummerpladen på bådtraileren.

Leje af mastekran

Fastligger, per løft kr. 110
Gæstesejler, per løft kr. 330

Gæstesejlere med frihavnsordning, max. 3 døgn

Overnatning pr. døgn, inkl. vand (ekskl. strøm)
Båd 0-19 fod Kr. 40
Båd 20-39 fod Kr. 45
Båd > 40 fod Kr. 55
Strøm pr. døgn Kr. 40

 

Gæstesejlere uden frihavnsordning

Overnatning pr. døgn, inkl. vand (ekskl. strøm):
Båd 0-19 fod kr. 110
Båd 20-39 fod kr. 130
Båd > 40 fod kr. 160
Strøm pr. døgn kr. 40

Autocampere & Tagtelter

Autocamper overnatning pr. døgn, inkl. 10 min. vand, miljø kr. 150
Tagtelter overnatning pr. døgn, inkl. 10 min. vand, miljø kr. 150
Strøm pr. døgn kr. 40
Kun brug af tømmeplads, inkl. 10 min. vand kr. 60

Shelter

Shelter overnatning pr. døgn kr. 100

Som gæst i en af vores fire sheltere får du lov at opleve Limfjorden helt tæt på. Book og læs mere om mulighederne her.

Service faciliteter

Bad kr. 12 / 5min.
Vaskemaskine pr. vask kr. 30
Brug af vaskeplads inkl. vand og miljøafgift kr. 75 / 15min.

Afgifter

Overskridelse af havnens fartgrænse på 3 knob

Hundes efterladenskaber

Rykkergebyr

kr. 500

kr. 100

kr. 100

Grejbank – Leje af udstyr

Hvor intet andet er angivet er prisen, pr. stk, for 1 dags leje

Kajak eller SUB – 3 timer pr. enhed Kr. 200
Kajak eller SUB – 6 timer pr. enhed kr. 280
Cykler – 1 dag kr. 100
Lån af batteri booster kr. 25
Kärcher højtryksrenser (lille model) kr. 100

Udlejning til skoler og institutioner afregnes efter aftale.

For kajak, SUP og cykler er der depositum på 500kr. på alt andet udstyr er depositum 100kr.

Afhentning og aflevering
Låneren skal selv kunne afhente og aflevere udstyret. Udstyret skal afleveres rengjort og i hel stand, manglende rengøring betales med 500 kr. Ødelæggelse og bortkomst af udstyr erstattes af låneren.

Naturhensyn
Låneren skal kende betingelserne for adgangsforholdene de steder man vil færdes: på vejen, på fjorden og i skove.

Sikkerhed
Hvis man er skole eller institution og der laves vandaktivitet, skal man inden sejlas/aktivitet udfylde en sikkerhedsinstruks. Instruksen kan findes på søfartsstyrelsens hjemmeside

Ansvar

  • Det er låneren der har det fulde ansvar for aktiviteten, for brug og chek af udstyr
  • Låneren er selv ansvarlig for de personer, der er med i aktiviteten: Korrekt instruktion, valg af rette område til aktiviteten, hensyn til vejret og andre risikomomenter.
  • Låneren skal være opmærksom på, at nogle af aktiviteterne kan være livsfarlige, hvis ikke der træffes de rette forholdsregler.
  • Det skal pointeres at Grejbanken går ud fra at låneren har de nødvendige kvalifikationer til at bruge det lånte udstyr.