Årets første nyhedsbrev

Årets første nyhedsbrev er beklageligvis forsinket og udkommer først her i marts. 
Vi håber på, at tingene nærmer sig ”det normale” i løbet af foråret og forsommeren, men det kan kun tiden vise. De traditionelle arrangementer er på plads i programmet for 2021. 
I vil møde os på marinaen i andre forbindelser og er altid velkomne til at kontakte bestyrelsen med spørgsmål eller forslag til aktiviteter.
Da vi desværre ikke kan samles til en generalforsamling, vil vi overveje en anden måde at samle medlemmerne på. Det betyder meget at kunne mødes og få en udveksling af ideer og meninger om foreningen.

Solnedgangsaften i juni og august samt aftensgudstjeneste i august
Alle tre arrangementer er normalt rigtig pæn besøgt – det kan kun anbefales at møde op. Ud over friluftsgudstjenesten bliver der på den første solnedgangsaften informeret om aktiviteterne på Handbjerg Marina m.v. Der afsluttes med kaffe og kage.

Generalforsamlingen 2020
På grund af restriktioner og begrænsninger af forsamlinger valgte vi at aflyse generalforsamlingen i år, da den iflg. vedtægterne skal afholdes inden udgangen af marts.
Det betyder, at bestyrelsen fortsætter uændret til generalforsamlingen i 2022.
Regnskabet for 2020 er udarbejdet og godkendt af revisoren..

Sammendrag af regnskabet:

Kontingenter                     kr. 22.049,00
Arrangementer                 kr. 3.726,50
Salg af merchandise        kr. 7.515,25
Generalforsamling           kr. 2.750,00
Oprettelse af MobilePay  kr. 999,00
Diverse udgifter                kr. 1.132,61
Spagnum sansestien        kr. 423,85
Årets overskud                  kr. 27.990,29
Disponibel ultimo 2020  kr. 56.789,27.

Jysk Energi har doneret et beløb på 20.000,- som er anvendt til køb af 7 stk. Stand-up Paddle boards til grejbanken.
Danbolig i Vinderup donerede kagen, fra Bager Holm i Vinderup, til Frilufts gudstjenesten.
Vi er selvfølgelig meget taknemlige for disse bidrag, da det betyder vi kan støtte endnu flere aktiviteter på Marinaen.

Kontingenter:

Det er gået rigtig fint med fornyelse af medlemskaberne, men der mangler stadig nogen stykker.
Vi håber, at I også fremover vil være med til at støtte op om Marinaens Venner:

Betalingen kan ske til:

konto 9893 8930145220 – husk at skrive afsender

MobilePay nr. 953275 – husk at skrive afsender

Ændringer i medlemskabet eller andet – kontakt tlf/SMS 20934284 – Bodil Telling.

Med venlig hilsen

Marinaens Venner Bestyrelsen

Marts 2021