Årets sidste nyhedsbrev 2021

Velkommen til årets sidste Nyhedsbrev fra Handbjerg Marina A/S.

Der er sket en hel del siden vores sommerudgave, og det vil vi berette nærmere om i det følgende. Sæsonen er slut for sejlerne og begyndt for vinterbaderne.

Langt de fleste både er kommet på land, og nogle er allerede gået i gang med at klargøre båden til næste sæson. I de første år var det et begrænset antal både, der blev opstaldet i den tidligere møbelfabrik, men i år er det anderledes, og det er blevet et større puslespil for Johannes og Tommy at få pladsen udnyttet optimalt, så der er plads til alle, der ønsker at få deres båd ”indenfor”.

Den nye mastekran har også været i brug – dog ikke uden udfordringer og/men der er fundet en løsning, så den fremadrettet bliver mere brugervenlig.

Og når sejlerne går i land – så går Vinterbaderne på vandet. Hvis altså isen er tyk nok.

Her følger en kort opdatering fra Niels Vogelbein formand for Vinterbaderne Handberg Marina.

Vinterbaderne Handbjerg Marina har nu endelig fået tage vores renoverede sauna i brug til medlemmernes stor glæde, hvor vi i sidste sæson stod ude på terrassen og klædte om, og kun kunne drømme om saunaens store effekt på selve vinterbadningen.
Vinteren 20/21 gjorde at rigtigt mange tog vinterbadningen til sig og gjorde brug af vores udendørs faciliteter og der var i mange timer og dage vildt mange på vores terrasse.
Til denne sæson er vi nu kommet på +400 medlemmer mod sidste års 300 medlemmer, og derfor har bestyrelsen lukket for arrangementer, så det kun er muligt for medlemmer at tage gæster med i begrænset antal og kun første lørdag i hver måned.
Men vores nuværende faciliteter har vi nået det maksimale antal medlemmer.
Vi håber og tror på, at vi hen over sommeren 2022 (eller 2023 red.) får bygget helt nyt sauna og omklædning, så vi kan fortsætte foreningens udvikling og fremgang. På nuværende tidspunkt har vi ca. 30 personer på venteliste.
For at promovere vinterbadningens lyksaligheder har vi åbent hus med tilmelding lørdag d. 29. januar. Alle informationer og tilmelding foregår på vores åbne Facebook side.

Sejlklubben bidrager også med en ”julehilsen”, der er forfattet af Louise Bonde, Handbjerg Sejlklub.

Året der gik i Handbjerg Sejlklub
Handbjerg Sejlklub har haft et godt år, hvor mange praktiske ting er blevet klaret og som baner vejen for sejlklubbens videre udvikling. Handbjerg Sejlklub har for eksempel fået fast samarbejdsaftale med Handbjerg Marina A/S, har fået 2 ud af 3 de indkøbte både i vandet, og haft god deltagelse til tirsdagssejladserne. Vi har endvidere modtaget flere sponsorater, så sejlklubben kan vokse og har generelt fået lavet gode tiltag så sæson 2022 forhåbentlig også bliver en succes.
Handbjerg Sejlklub ser frem til sejlsæson 2022 hvor vi igen vil have bådene i vandet og tilbyde sejlglade mennesker at lære at sejle, at prøve at sejle med sejl, at sejle aftenssejladser og generelt tilbyde sociale arrangementer omkring og på vandet. Vi vil i 2022 købe joller (Optimist Joller) og således tilbyde jollesejlads til børn fra 8 år. Vi håber på, at sæson 2022 bliver en god sæson med megen udvikling for Handbjerg Sejlklub og vi håber at se dig på havnen.

Der er også nyt fra ”Marinaen´s Venner” forfattet af Carsten Kobborg.

Yacht & Fritids messe
Hvis ellers Covid situationen tillader det, vil Marinaens Venner arrangere en Yacht & Fritids messe i den tidligere møbelfabrik d. 20. februar 2022 fra kl. 10.00 – 16.00.
Vi arbejder med en bred vifte af forskellige udstillere til arrangementet. Der vil være noget for såvel bådfolket samt friluftsmennesket. I løbet af eftermiddagen vil der endvidere være forskellige Workshops. Emnerne er ikke helt på plads endnu, så nærmere program kommer senere. (følg med på marinaens hjemmeside og på Facebook)
Marinaens Venner vil servere hotdogs, øl, vand og kaffe i løbet af dagen, så det skulle være muligt at få den ”lille” sult samt tørsten stillet. Sæt allerede nu kryds i kalenderen og kom og vær med til at gøre dette arrangement til enestående oplevelse for alle. Entré en vil være 25 kr. per person.
Overskuddet går udelukkende til vedligeholdelse, aktiviteter og fornyelse af Handbjerg Marina

Endelig er her en lille beretning om vores ”nye” pælebanker, kaldet ”Ørnen”, der ligger ved Bro E. Forfattet af Kaj Pedersen (Formand for foreningen).

Foreningen til bevarelse af Ørnen
Med hjemme havn på Handbjerg marina, har Foreningen til formål at bevare Ørnen i original stand således at den både kan sejle og arbejde men også har en besætning der kan betjene Ørnen til det som den er bygget til: Nemlig at ramme pæle i.
Ørnen er bygget i 1959 på Jens Vesters Værft i Æbeltoft og den fik fra starten monteret en brugt Grenå motor, som siden blev skiftet til en ny Hundested.
Den blev fra starten bygget med ramslag og en ”so” (hammer) på 400 kg, støbeformen til soen formede man selv. Selskabet der ejede Ørnen var de første til at gå på nordsiden af Skagen for at fange makrel med bundgarn. Det lykkedes dog først efter tre års forsøg, da de første bundgarn blev taget af strømmen, som er meget kraftig i dette område. Herefter besluttede man med ”Ørnen” at slå dobbelt pæle med en bardunpæl ned- og nu kunne man fiske og fange mange og store makrel.

De længste pæle som ”Ørnen” har rammet ned, var 23 meter lange. Pælene som man brugte på nordsiden af Skagen, var af eg, bøg og ask – og friske fra skoven. I alt havde selskabet mellem 600 til 700 pæle liggende på en mark i bundter, der passede til det bundgarn som de skulle holde. Når så foråret kom, kørte man pælene ned på slæbestedet, spændte en jolle for et bundt pæle og sejlede ud til mærket, hvor garnet skulle stå. 100 meter før mærket kastede man det bagerste anker på ”Ørnen” og så sejlede man 100 meter forbi mærket og kastede det forreste anker. Med spilkobber og tov spillede man tilbage til mærket med pælebundtet, trak et anker ud til begge sider og firede ørnen hen til det første mærke, hvorefter man nu – ifølge tegning med mål på garnet – kunne begynde at ramme pæle i.
På samme måde bruger vi i Foreningen, ”Ørnen” til at slå fortøjningspæle i – heri Limfjords havnene.
”Ørnen” er i dag det eneste skib, som får støtte fra Skibsbevarings Fonden til større reparationer. Det er det eneste skib, der stadigvæk laver dét, som den er bygget til og som vedligeholder sig selv økonomisk ved at arbejde som pælebanker. Lige nu står Ørnen over for at skal have nyt fribord, stævn for og agter, ror og rorstamme. Til dette formål kan foreningen til ”Ørnen´s” bevarelse godt bruge en fornuftig sponsor.
På forhånd tak for jeres interesse for ”Ørnen´s” bevarelse.

Til slut lige ”siden sidst” fra Handbjerg Marina´s bestyrelse.

Både Sankt Hans og EM-arrangementet med storskærm var meget velbesøgte, da vejret heldigvis var med os og der var fuld blus på udeserveringen. Herudover arrangerede Marinaens Venner et velbesøgt og vellykket børnearrangement i starten af juli. Det tåler absolut en gentagelse.

Lørdag d. 13. november var der mødt over 20 personer op til årets sidste arbejdsdag, hvor der blev repareret bro, ”Ørnen” blev luftet, plantekummer malet m.m. – og der blev pyntet op til aftenens Havnefest, som blev en stor succes. En STOR tak til alle fremmødte til disse events og vi håber at se jer igen i 2022!

Lørdag d. 4. december var bestyrelserne i Fonden og A/S´et samlet til ”Vision 2025” seminar. Det var både en opfølgning på seminaret med samme tema, som vi havde for et par år siden og en nytænkning af denne plan – for de næste 4 år. Der kom mange kreative input fra panelet og på hjemmesiden under ”Om Handbjerg Marina” kan I se den opdaterede Vision 2025.

Det allersidste indlæg i dette Nyhedsbrev er ret så glædeligt. Som bekendt er vi i fuld gang med fondsansøgninger til projekt ”Ventum” i samarbejde med A2 Arkitekterne i Holstebro. Udover at vi selv har skaffet tkr. 1.150 så har vi fået endelig tilsagn fra fonden F.LAG om tkr. 1.290. Disse to beløb er tiltænkt ”Fase 1” i projektet, nye faciliteter til Vinterbaderne. Der er nedsat et lille byggeudvalg, således at flest mulige ønsker til de nye forhold bliver imødekommet.
Det blev et lidt langt skriv fra vores side og/men der sker også meget på vores Marina.

Hermed ønsket om en glædelig jul og et corona-frit nytår.

Handbjerg Marina A/S Bestyrelsen

December 2021

Tryk HER for printvenlig udgave af nyhedsbrevet.