Årets sidste nyhedsbrev 2022

Velkommen til vores JULE ”Nyhedsbrev” fra Handbjerg Marina A/S.

Årets sejlsæson er endnu en gang et overstået kapitel på Handbjerg Marina og igen i år er det på formidabel vis lykkedes for Handbjerg Yacht Service at få de mange både opmagasineret i hallerne i den tidligere møbelfabrik.

Dette ”Nyhedsbrev” vil traditionen tro give jer en status over hvad der er ”sket siden sidst” og en orientering om, hvad der er af planer for den kommende sæson.

Tryk HER for at læse hele nyhedsbrevet.

Handbjerg Marina A/S Bestyrelsen

Dec 2022