Handbjerg Marina A/S – Ny bestyrelse

Vi har afholdt vores årsmøde i Handbjerg Marina A/S d. 31. august 2020.
Mødet fandt sted i den tidligere Handbjerg Møbelfabrik og der var mødt ca. 100 deltagere op for at høre om årets gang i 2019 i de to organisationer. Og fra bestyrelsens side – er vi meget imponerede over det store fremmøde.

I Handbjerg Marina A/S blev såvel formandens beretning som regnskabet godkendt og herefter viste det sig nødvendigt med kampvalg til de ledige bestyrelsesposter. Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg og tre pladser skulle genbesættes. Herudover skulle der vælges to suppleanter.

Den nye bestyrelse i Handbjerg Marina A/S har efterfølgende konstitueret sig som følger:

 • Formand: Thomas Luckmann
 • Næstformand: Tommy Jensen
 • Direktør: Niels Arne Markussen
 • Kasserer: Grethe Bang
 • Sekretær: Simon Juel

Herudover består bestyrelsen af Martin Dåsbjerg, Carsten Kobborgog Bent Madsen.

Suppleanter: Peter Sass Juhl og Poul Larsen

De afgående bestyrelsesmedlemmer i Handbjerg Marina A/S: Christen Dam Larsen og Johannes Ruby forsætter som medlemmer af bestyrelsen i Fonden, hvor de to bestyrelser hidtil har været identiske.

Den nye bestyrelse holdt sit første officielle møde tirsdag d. 6. oktober og havde i den anledning indbudt en repræsentant fra Vinterbaderne, Sejlklubben, Havnelopperne og Marinaens Venner til en fælles opdatering omkring ”status” i de respektive foreninger samt deres planer, ideer og ønsker med hensyn fremtiden. Det hele set i relation til både ”Vision 2025” og det daglige samarbejde omkring Handbjerg Marina. Det er bestyrelsens oplæg, at de tre foreninger indkaldes til denne briefing 1. gang i kvartalet – eller efter behov.

Bestyrelsen vurderer at dette tiltag blev godt modtaget af de indbudte klubber og at vi sagtens kan få mere ud af hinandens kompetencer og dermed også koordinere de respektive arrangementer på bedste vis.

Allerede nu kan vi vist godt løfte sløret for, at Havnelopperne er klar med et flot tilskud til 2 nye Shelters, som vi naturligvis skal have tilladelse til at opføre. Dette ”projekt” henhører så under Fonden, der har ”nye anlæg og ombygninger” på Marinaen, som deres ansvarsområde. Herom senere. Det er planen, at vore Shelters fremadrettet skal bookes på forhånd – i stil med ”Bo på båd” for at undgå personlige sammenstød i denne sammenhæng. Der har været et par uheldige episoder i den forgangne sommer.

Vi er i gang med at konstruere en ny hjemmeside til Marinaen, som vi håber at kunne præsentere i løbet af foråret. I tilknytning til denne proces forsøger vi at udarbejde en designmanual, der skal benyttes af alle tilknyttede klubber/foreninger til Marinaen- herunder en skabelon til ”Nyhedsbrev” således, at det altid tydelig vil fremgå, hvem det er på Marinaen, der sender nogle informationer ud. Vi håber, at det kommer til at fungere efter hensigten. Ellers er vi lydhøre overfor konstruktive input.

Formålet er, at markedsføre Marinaen ens overfor alle interessenter, bådejere, pressen, fonde og vort publikum – så professionelt som muligt.

Restaurant Pavillonen lukker ned efter uge 42 og efter planen op igen til påsken 2021.  Joan & Philip har dog planer om et nyt tiltag henover de næste måneder.  De vil åbne op for at ”Take away” – konceptet fra Corona nedlukningen får et come back. Nærmere herom vil følge via deres hjemmeside.

Vores super engagerede ”Havnemester”, Jørgen Lunding har netop haft sidste arbejdsdag i indeværende sæson. Vi skylder ham en STOR tak for ikke blot, at have klaret jobbet til ”UG” – men også for at have taget nogle ekstra tørn i løbet af sommeren og styret ”Bo på båd” konceptet til både kundernes og Marinaens fulde tilfredshed. Jørgen er af Fonden ansat i yderligere 14 dage her i oktober for at færdiggøre vort ”Bo i båd” koncept, der forhåbentlig kan videresælges til andre Marinaer i DK.

Praktiske oplysninger, primært møntet på vore bådpladsejere:

 • Alle styresnore skal være fjernet pr. 31. oktober 2020. Dette uanset om du/I har bådpladsen igen i 2021. Er dette ikke sket, vil Marinaen sørge for oprydningen.
 • Der er arbejdsdag på Marinaen lørdag d. 24. oktober, hvor der startes kl. 8.00 med kaffe og rundstykker. Tommy Jensen er tovholder på dette tiltag. Der vil også blive et par arbejdsdage i foråret, og her vil vi melde datoerne ud i god tid.
 • Havnekontorets telefon er nu lukket ned, men en telefonsvarer (DK/ENG/TY) henviser til, at der kan sendes en e-mail til Havnekontoret. Alle e-mails henover den kommende ”døde” periode bliver besvaret af bestyrelsen.
 • Vi har aflyst de 3 kommende Østerssafarier på grund af manglende tilslutning.
 • I vinterhalvåret gøres toiletterne rene og affaldsstativerne tømmes – begge dele én gang om ugen. Sig endelig til, såfremt dette ikke fungerer godt nok.

Ansvarsområderne, gældende på Marinaen ift. ”Fonden” og ”Handbjerg Marina A/S”:

Handbjerg Marina Fonden:

Den matrikulære del af marinaen med faste anlæg og bygninger

 1. nye anlæg og ombygning mv.
 2. kystbeskyttelse og sikring af moler m.v.
 3. ansvarlig for overholdelse af lovgivning og regler.

Ansvarlig for den samlede finansiering af ”koncernen” Handbjerg Marina.

Ansvarlig for hjemsøgning af tilskud fra offentlige tilskudsordninger og private fonde.

Handbjerg Marina A/S:

Overordnede ansvar for den daglige drift af marinaen.

Varetager samarbejdet med sejlere, forpagter, og øvrige aktører på marinaen

Planlægge og gennemføre aktiviteter m.m.

Udarbejde forslag til renovering af anlæg

Forslag til nye anlæg

Udarbejde likviditetsbudget og afstemme behov for likviditet og finansiering med Fonden

Bestyrelsen for Handbjerg Marina A/S vil sammen med Fonden, Vinterbaderne, Marinaens Venner, Sejlklubben og Havnelopperne gerne opfordre til, hvis du/I har forslag til forbedringer, ris/ros eller ønsker at yde en hjælpende hånd – så henvend Jer venligst til Jeres ”egen” interessegruppe. 

Fællesskab og samarbejde er nøglen til den gode Marina!

De bedste hilsner fra

Bestyrelsen i Handbjerg Marina A/S

Oktober 2020