Sommerens Nyhedsbrev

Kære Alle

Velkommen til sommerens Nyhedsbrev fra Handbjerg Marina A/S.

Endelig er solen og varmen ved at indfinde sig i Danmark – længe savnet! De fleste både er kommet i vandet og såvel gæsterne på havnen, som autocamperne har atter fundet vej til os.

Alt sammen basis for Marinaens ve og vel. Det er dejligt at være vidner til, da vi som bekendt er en privat institution, der skal forsørge sig selv på alle måder. Dette faktum vil vi vende tilbage senere i dette nyhedsbrev, tillige med andre interessante punkter:

Det første er datoen for vort årsmøde i Handbjerg Marina A/S. Vi kan nu endelig samles igen. Så sæt venligst kryds i kalenderen d. 24. juni kl. 19.00. Mødestedet er på Marinaen, medmindre andet meddeles via vores hjemmeside. Sidste frist for tilmelding er d. 21. juni til mailadressen: havnekontor@handbjergmarina.com Den officielle indkaldelse med dagsorden er udsendt på separat mail. Alle interesserede er velkomne, men kun aktionærerne har stemmeret.
.

Mastekran
Det andet punkt er vores nye mastekran.

Den har været længe ventet blandt sejlerne. Det har været en svær proces at finde den rigtige model, den skulle både være solid, brugervenlig og samtidig også klæde Marinaen. Vi synes selv, at den valgte model opfylder alle 3 kriterier, og vi håber at rigtig mange vil få glæde af den. Den har en løftekapacitet på 500 kg.

Prisen for at benytte kranen vil være kr. 100,- pr. løft for vore egne sejlere og kr. 300,- for gæster.

Anvendelse af kranen er på eget ansvar og aftales med Havnechefen, der så vil instruere dig i brugen.

Fiskehuset
Som det tredje punkt følger et input fra vores Havnechef, Jørgen Lunding omkring ”Fiskehuset”, som mange sikkert har bemærket på Marinaen:
Det lille røde fiskehus, som står ved sansestien, er en prototype på et opbevaringshus. Tanken er, at man kan leje det til opbevaring af diverse grej, og derved slippe for at slæbe det frem og tilbage mellem båd og hjem.
Der vil blive påmonteret et låsebeslag, så man kan sætte en hængelås på.
Inde i huset bliver der monteret en plade, som man vil kunne bruge som bænk og/eller som en hylde til at lægge grej på. Derved kan man også sidde i læ og tørvejr og nyde en forfriskning.
Prisen for at leje en hytte for sæsonen (1. april – 31. oktober) er kr. 995,-
Afhængig af interesse, vil der blive lavet flere hytter.

Sponsorer og samarbejdspartnere

Som næstsidste punkt i dette Nyhedsbrev kommer der lige nogle informationer omkring Bestyrelsens og Havnechefens arbejde med at skaffe sponsorer dels til driften af Marinaen.

Vores havnechef har indtil videre tegnet 3-årige sponsorater for årlig kr. 85.000,- som alle har fået en plads på vores hjemmeside. Der er endvidere indgået samarbejdsaftaler med Kajak Freak omkring vedligeholdelse af kajakker og SUP´er, med Priess Group omkring vedligeholdelse af indsejlingslysene, og med Art of Life Photography med hensyn til professionelle fotos til vores hjemmeside, Facebook og Instagram profiler. Der skal lyde en stor TAK til alle sponsorerne og samarbejdspartner. – Jer kan vi ikke undvære!

Herudover har vi netop modtaget en fornem donation fra ”Havnelopperne” på kr. 33.000,- En afskedshilsen fra Judith, der har valgt at stoppe hendes forretning her i foråret. Der skal lyde en KÆMPE TAK til Judith for en meget ihærdig, og ikke mindst, frivillig indsats til fordel for Handbjerg Marina. I kølvandet på denne gave, fulgte også kr. 25.000,- fra Marinaens Venner.

Beløbene vil blandt andet blive brugt til overdækning af ”Kajakburet” med en presenning.

Derudover har to meget engagerede personer på Handbjerg Marina – vores Havnechef og Frue samt Carsten Kobborg – doneret 2 helt nye vandcykler til Marinaen. De kan fremover lejes via Havnekontoret.

Prisen er kr. 150,- pr. time og kr. 15,- pr. efterfølgende kvarter.

Vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af denne nye facilitet.

TUSIND TAK til alle for disse flotte gaver.

Sortering af elmålere hos Jysk Energi

For et par weekender siden, var der et hold på omkring en halv snes, der under initiativ og ledelse af Simon Juel, havde fået mulighed for at tjene et meget pænt beløb til Marinaen. Der blev sorteret omkring 28.000 gamle elmålere for Jysk Energi i Holstebro.

Den ene del skulle skrottes, og den anden kunne delvis genanvendes (kobber). Omkring 70 ton gik igennem hænderne den weekend, og i næste Nyhedsbrev oplyses der, hvor meget Marinaen fik ud af dén indsats. Én indsats som selv ledelsen i Jysk Energi var imponerede over!

Parkeringsafgift

Til slut lige tilbage til det nævnte punkt i indledningen med hensyn til at Handbjerg Marina A/S er en privat havn. Vi modtager derfor ingen årlige tilskud, udover de midler vi selv skaffer. Qua Marinaens succes, og de omkring 100.000 registrerede bilbesøg om året, er vores udgifter til vedligeholdelse, sammenholdt med beslutningen om at yde vore gæster et højt serviceniveau – steget betragteligt.

Derfor har vi i bestyrelsen besluttet, at vi i år indfører en P-afgift, for de gæster, som parkerer på selve Marinaen. Det vil være gratis at parkere på P-pladsen ved den tidligere møbelfabrik. Denne vil også på sigt blive opgraderet og dermed gjort større.
Afgiften vil være kr. 10,- pr. bil for endags parkering, og betaling kan ske med vores nye online betalingssystem TallyWeb, MobilePay eller ved at betale kontant i en postkasse ved Havnekontoret.

Fritaget for betaling er gæster i Restaurant Pavillonen, Café Isbåden samt faste brugere som bådpladsejere og lejere, medlemmer af Vinterbadeklubben, Sejlklubben og Marinaens Venner. Yderligere information omkring dette tiltag vil tilgå på vores hjemmeside, via skiltning og via flyers, som placeres på de parkerede biler på Marinaen. Parkeringsmærkat til vores faste brugere kan afhentes på Havnekontoret. Ved eventuelle spørgsmål, kontakt da formanden for bestyrelsen eller havnechefen. Vi håber at I vil tage godt imod dette nye tiltag.

De bedste sommerhilsener til Alle!

Handbjerg Marina A/S Bestyrelsen

Juni 2021