Snart Påske

Den forestående påske vil på mange måder blive præget af ”Coronaen” og de begrænsninger og forholdsregler, vi er underlagt.
Reglerne skal overholdes, men det forhindrer os ikke i at nyde en dejlig solskinsdag med en lækker is og en skøn udsigt over fjorden og havnen. Der er også lækker take-away fra Pavillonen – prøv det.
Vi vil fra Marinaens Venner opfordre alle til at støtte op om Isbåden og Pavillonen, der er hårdt ramt af restriktionerne.

Aktiviteter:

Handbjerg Marina 2025

Handbjerg Marinas bestyrelse har arbejdet med visioner for udviklingen af marinaen frem til 2025.
Marinaens Venner er en stor del af arbejdet med at nå de fastlagte mål – det tager vi gerne på os.
Vi var sammen med vinterbadeklubben og frivillige til et møde i februar, hvor målsætningerne blev fremlagt til drøftelser og fremsættelse af forslag – det var et meget konstruktivt møde.

Sansestien

Der var planlagt en arbejdsdag sammen med Judith og Bent, der er primus motor på sansestien.
Det blev aflyst, men Judith og Bent har selv været i gang med stien, det er rigtig flot. Læg mærke til den spændende Tipi, der er rejst.
Der er dannet Naturfamiliegrupper rundt om i landet. P.t. i omkring 65 kommuner. Det forventes, at der dannes mange flere grupper her i 2020. Det er et projekt under Danmarks Naturfredningsforening. Det skal trække flere børnefamilier ud i naturen.
Et medlem af vinterbaderne har foreslået sansestien på Handbjerg Marina., som et godt sted for børnefamilier. Vi har aftalt, at hun lægger den 9. maj kl. 10-12 ind på gruppens facebookside.
Stien er ikke lukket for andre børn.

EVENTS

Der vil være nogle af de arrangementer, vi har planlagt, der vil blive berørt af restriktionerne.
De større arrangementer med mange mennesker, vi står for, er Sct. Hans aften og Friluftsgudstjenesten.
Om de kan gennemføres under en eller anden form, tager vi stilling senere.

Støt Marinaen – helt gratis via en sponsoraftale med OK Benzin

Marinaens Venner har som forening indgået en sponsoraftale med OK Benzin. Det betyder at du/I har mulighed for at støtte Marinaens Venner hver gang du/I tanker hos OK. For hver liter benzin/diesel der tankes får Marinaens Venner 0,05 kr. Det koster dig ikke ekstra og aftalen gælder både ved brug af deres OK-kort og/eller ved brug af APP´en. Ved brug af kortet skal du selv kontakte OK og oplyse, at det er Marinaens Venner du vil støtte og ved brug af APP´en kan du selv vælge under ”Mig” – ”Sponsorstøtte”. Når du først har tanket én gang, finder du let ud af hvor fint systemet fungerer. APP´en kan også bruges i deres vaskehaller og ved parkering.

Så download APP´en nu og registrer dit betalingskort, Mobilepay og evt. dit COOP medlemsnummer. Det indsamlede beløb går ubeskåret til støtte af Handbjerg Marina.

Se også OK´s hjemmeside:
www.ok.dk/privat/ok-og-sporten

Havmiljøvogter

Marinaens Venner er også blevet medlem af ”Havmiljøvogter” ordningen. Det er en ordning som er startet i 2006 af Forsvaret med det sigte at minimere forurening af vores farvande og kyst områder og passe på vores miljø. Der er i dag ca. 25.000 medlemmer af Havmiljøvogter ordningen. Alle medlemmer kan gratis afhente såkaldte ”Havfaldsposer” og ”Havfaldssække” til indsamling af skrald.
Da Marinaens Venner nu er med i ordningen, kan vores medlemmer afhente poser og sække gratis på Havnekontoret. Du har også mulighed for at tilmelde dig personligt. Så vil du få tilsendt yderligere information og Havmiljøvogter bladet direkte fra Forsvaret, alt sammen ganske gratis.

Vi ønsker jer alle en rigtig god Påske.

Marinaens Venner Bestyrelsen

April 2020