VENTUM er et stort skridt nærmere realisering

Midt i en meget kold vinter, blev der onsdag på et fondsmøde leveret et par solide gode overraskelser. Handbjerg Marina Fond er blevet tiltænkt med 2 store donationer – 1 mio. kr. fra Thomas Luckmann formand for Handbjerg Marina A/S og 150.000 kr. fra Niels Arne Markussen direktør for Handbjerg Marina A/S. Niels Arne Markussen har tidligere sponseret kr. 50.000 til en mastekran samt finansieret færdiggørelse af salgsmateriale til Bo på Båd.

Disse donationer giver Handbjerg Marina muligheden for at komme i gang med fondsansøgninger, til både lokale men også store nationale fondsdannelser, med det formål at få ”Ventum” (latin for ”Vinden”) sat i søen. Uden lokal opbakning er det ikke muligt at komme igennem med store fondsansøgninger, for de kræver meget forståeligt, at vi selv har ”hånden på kogepladen”.

Vi har på Handbjerg Marina arbejdet med projektet igennem et par år, i tæt samarbejde med A2-arkitekterne. I en tid med udfordringer er det ganske enkelt fantastisk, at dette projekt nyder så stor bevågenhed. Fra alle os omkring Handbjerg Marina, skal der lyde en kæmpe tak og stor taknemmelighed for disse to donationer.

 

Før byggeriet af badeanlægget er færdigt, har vi forhåbentligt fået tilsagn om støtte fra tilstrækkelig mange fonde mv. til, at byggeriet af den ny hovedbygning mv. kan iværksættes – vi håber på start i 2022.

Status på afsluttede og igangværende projekter

Havnesiden af badeøen er blevet sikret med en højere kant og med mange tons granitskærver.
Høfderne på østsiden har vi endnu ikke fundet en tilfredsstillende løsning på, men det arbejder vi fortsat på.
Bo på Båd konceptet er færdigudviklet og udbudt til salg til andre marinaer og havne.
Der vil blive opført yderligere 2 shelters sponseret af Havnelopperne og overskuddet fra indvielsesfesten.

Nye projekter

Meget tyder på, at vi til sommeren løber tør for ledige bådpladser – et positivt problem, som vi må have løst ved påbegyndelse af byggeri af Bro D til efteråret. Vi overvejer at lave broen som en fast bro – noget i stil med Bro E.
Vi er godt i gang med at opfylde målsætningen i Vision 2025, derfor har vi så småt taget hul på overvejelser og tanker om etablering af et bassin 2 på øst siden af badeøen. Her tænkes etableret pladser til husbåde mv. – vi har tilladelse til 10 stk. – og måske en lille jollehavn. Indtil videre sætter kun fantasien og finansieringen grænser 😊.
Vi må forvente, at det vil tage flere år at få alle godkendelser og tilladelser til at anlægge bassin 2.

Handbjerg Marina Fonden

Februar 2021